Subscriptions Vietnam

DCC Subscriptions Vietnam

Chọn Đóng Góp Định Kỳ Để Tham Gia!!!

Đồng: Dưới 30 đô la/tháng - Quà cảm ơn

Bạc: 30 đô la/tháng - 2 cuốn sách mỗi năm, túi valise và khóa để cất giữ thiết bị của bạn vào ban đêm, tham gia chứng minh và dịch từ tiếng Anh sang ngôn ngữ của bạn

Vàng: 150 đô la/tháng - Những ưu đãi của Bạc, cộng thêm 6 cuốn sách mỗi năm

Kim Cương: 500 đô la/tháng - Những ưu đãi của Vàng, cộng thêm bộ sách đầy đủ 12 cuốn DCC, gửi suốt cả năm

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Mixed Nuts trong việc mang đến các bản dịch chất lượng cao cho thế giới!